Missiewerking

De missiewerking van de parochies Sint-Salvator & Onze-Lieve-Vrouw houdt onze ogen open voor de wereldkerk. Deze groep onderhoudt banden van vriendschap en gebed met onze missionarissen en verzamelt voor hen een steunfonds. Concreet zijn we in het bijzonder verbonden met volgende missionarissen:

  • Cecile Claeys (Kongo)
  • Fernand Degroote (Kongo)
  • Antoon Margot (Japan)

 

Daarnaast leggen zij contacten met Koduru, de Indische parochie met wie we verbroederd zijn. Meer info over Koduru vind je hier. Er wordt ook een Indische seminarist, Anthony Sontaya Thaisonthi, financieel gesteund.

De missiewerking organiseert jaarlijks twee grote activiteiten: in het voorjaar een missiemaaltijd en in het najaar een missietweedaagse. Meer info: zr. Monique Verraest, Zilverstraat 26, 050 33 19 53
 

Verbroedering met een Indische parochie

In 2006 verbroederden de parochies Sint-Salvator en Onze-Lieve-Vrouw met Koduru, een parochie in India, in het bisdom Vijayawada aan de Oostkust. Het is een arme streek die erg geleden heeft onder de Tsunami. De parochie Koduru bestaat uit 15 gemeenschappen die op een straal van 30 km liggen. Koduru is een bloeiende parochie die nog maar recent gesticht is. De missiewerking wil naast de steun aan Brugse missionarissen in het buitenland ook op die manier onze ogen voor het Zuiden openhouden. Met Koduru houden we contacten, wisselen we ervaringen uit en delen we voor een stukje elkaars parochieleven. Daarnaast ondersteunen we de Indische parochie ook financieel. Twee terreinen verdienen hierbij extra onze aandacht: de bouw van kerken en het onderwijs.

De Sint-Salvatorsparochie uit Brugge stuurde boekentassen naar hun verbroederingsparochie Koduru in India.