Pastorale eenheid Sint-Donatianus

De voormalige Brugse parochies werken samen in de pastorale eenheid Sint-Donatianus. Een team van vrijgestelden en vrijwilligers staat in voor het pastorale beleid binnen de pastorale eenheid.

Voor meer info over de pastorale eenheid Sint-Donatianus verwijzen we graag door naar de website sintdonatianusbrugge.be