Parochieraad

Samen met de pastoor draagt de parochieraad het pastorale beleid van de parochie. De parochieraad brengt mensen van de verschillende geledingen samen. Zowel de verantwoordelijken voor de missiewerking, het ziekenbezoek, de vormselcatechese, de liturgie en nog verschillende anderen maken er deel van uit. Zij maken niet alleen de jaarlijkse planning op, maar denken ook na over de toekomst van de parochie.