background

FinanciŰle afspraken

De gebruiksprijs omvat het gebruik van de lokalen volgens de gekozen formule tijdens de datum en de uren volgens de overeenkomst en het verbruik van elektriciteit, gas en water.
Waarborg: 50 euro te storten ten laatste veertien dagen na ontvangst van deze overeenkomst. Deze waarborg dient als vergoeding bij eventuele schade en als onkostenvergoeding bij annulering binnen twee maanden vˇˇr het gebruik van de zaal.
De gebruiksvergoeding en alle bijkomende kosten (consumpties, nieuwkuis tafellinnen) worden verrekend op de factuur nÓ het gebruik van de lokalen.

De betaling gebeurt door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de VZW DWBS, afdeling Sint-Salvator & O.-L.-Vrouw 001- 3073562-96 en dit binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

Algemene afspraken

Het Meersenhuis staat ter beschikking van de verenigingen van de federatie Sint- Donatianus en alle andere organisaties die zich op godsdienstig, sociaal of cultureel gebied inzetten. De lokalen zijn eveneens beschikbaar voor familiebijeenkomsten.

De sleutel wordt afgehaald en teruggebracht bij de verantwoordelijke Erika Neels, Bakkerstraat 2, 8000 Brugge tel. 050 34 86 12 of tijdens haar afwezigheid bij een door haar aangeduide vervanger.

Aan de muren mogen geen affiches gekleefd of vastgekleefd worden.

De gebruiker mag een bierhandelaar en/of traiteur aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen van alle materiaal van deze laatsten.

Het is verboden voertuigen te parkeren op de binnentuin. Enkel laden en lossen van zwaar materiaal is toegelaten.

Een barbecue is enkel toegelaten in openlucht op de binnentuin. Er zal steeds een bescherming onder de installatie worden aangebracht om bevuiling van de tegels te voorkomen. De assen moeten steeds verwijderd worden en mogen niet uitgestrooid worden op de binnentuin noch in de tuin.

Omwille van de brandveiligheid is het verboden te roken binnen het gebouw. Op de binnentuin mogen geen sigarettenpeuken of ander vuil achtergelaten worden.

De schoonmaak moet onmiddellijk na het gebruik van de lokalen gebeuren. Schoonmaken houdt in: zaal- en keukenmeubilair schoonmaken en op de oorspronkelijke plaats terugzetten, dweilen van de zaal, toiletten, keuken en bar (indien gebruikt), afwassen en terugplaatsen van het gebruikte keukenmateriaal in de kasten. Poetsmateriaal is ter beschikking in het gebouw. De inrichter zorgt zelf voor keukenhanddoeken voor de vaat. Etensoverschotten worden met eigen middelen meegenomen, niet met gerei van de zaal.

Bij het verlaten van het gebouw worden alle lichten gedoofd, de verwarming uitgezet, en de stekkers van de koelkast in de keuken uitgetrokken, tenzij anders afgesproken.
Na gebruik van de lokalen beoordeelt de verantwoordelijke de netheid van de inrichting. Een onzorgvuldige schoonmaak wordt verrekend via de waarborg of een bijkomende factuur.

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen afval. Voor de afvoer hiervan moet hij zelf de nodige vuilniszakken (restafval en PMD) meebrengen. De gebruiker zal alle gevulde zakken en het glasafval meenemen bij het verlaten van het gebouw. De zakken mogen niet achtergelaten worden en ook niet langs de straatzijde geplaatst worden.

Bij aankomst zijn de lokalen verzorgd en in goede staat. Indien u toch schade zou vaststellen bij het in gebruik nemen van de lokalen, dient dit bij aankomst gemeld te worden bij de verantwoordelijke.
Indien schade wordt toegebracht aan het ter beschikking gestelde gerei, wordt een vergoeding gevraagd ten bedrage van de nieuwkoopprijs. Deze wordt verrekend via de waarborg of een bijkomende factuur.
De schade toegebracht aan onroerende goederen of aan het gebouw, die door een lid van de Raad van Beheer wordt vastgesteld en begroot, dient vergoed te worden binnen de 8 dagen na de begroting. Bij discussie in verband met de grootte van het te betalen bedrag, kan een expert aangesteld worden op kosten van degene die de schade heeft berokkend of de ondertekenaar van de gebruiksovereenkomst.

Alle kosten en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de organisatie van de activiteit vallen ten laste van de gebruiker (bv. Sabam, Billijke vergoeding, ...)

De VZW is voldoende verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid. De VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of andere eventueel schadelijke gevolgen, die zouden voortvloeien uit het gebruik van de roerende of onroerende goederen.

Alle niet voorziene gevallen worden door de Raad van Beheer van de VZW geregeld.

Het gebruik van het Meersenhuis is definitief geboekt na het ondertekenen van deze overeenkomst en na ontvangst van de waarborg.