Nederlands

Sint-Salvatorskathedraal                                                                                                            FR - EN - DE

De oudste sporen van de Sint-Salvatorskerk brengen ons terug naar de 9de eeuw. De kern van het huidige kerkgebouw dateert echter uit de Scheldegotiek van de 14de eeuw. Als bijzondere bezienswaardigheden noemen we hier het houten koorgestoelte (1430), de preekstoel in Lodewijk XVI stijl, het barokke doksaal met het orgel, de Sint-Jakobskapel (nu doopkapel) met muurschilderingen van het einde van de 14de eeuw tot 1576, schilderijen uit de Vlaamse school (15-18de eeuw), de wandtapijten uit de 18de eeuw en nog zoveel meer. Klik hier voor meer informatie over de bouwgeschiedenis en het kunstpatrimonium van de Sint-Salvatorskathedraal.

Openingsuren

(niet tijdens de vieringen)

Kerk

Maandag - vrijdag 10:00 - 13:00 14:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 13:00 14:00 - 15:30
Zondag 11:30 - 12:00 14:00 - 17:00

Schatkamer

Maandag- vrijdag 14:00 - 17:00
Zaterdag -
Zondag 14:00 - 17:00
 

De Kruisweg van de Verstilling

De ‘Kruisweg van de Verstilling’ is gemaakt door Jac Bisschops uit Bocholtz (°1952 Nederland) in de periode 2008-2010. De vijftien kruiswegstaties zijn opgebouwd in drie maal vijf basiskleuren: ultramarijn-blauw, oker-bruin, zwart, titanium-wit en goud.

- Ultramarijn-blauw: kleur van het oneindige, het onmetelijke, het onpeilbare
- Oker-bruin: kleur van het aardse, het vergankelijke
- Zwart: kleur van de nacht, de duisternis, de vernietiging en de dood
- Titanium-wit: kleur van zuiverheid, de openbaring van het immateriële
- Goud: kleur van het hemelse licht, van de verrijzenis en de opstanding

In de compositie van het verticale en horizontale lijnenspel, in combinatie met de betreffende basiskleur, ondervindt men de essentie die iedere kruiswegstatie in zich herbergt. Volgens Jac Bisschops kan iedereen in de kruiswegstaties vinden wat er gebeurt tijdens een meditatie: een doorgronden van de eigen menselijkheid, een verinnerlijking en een aanraken van de verstilling.

 

Contemplatie is het uitgangspunt voor het werk van Jac Bisschops. De abstracte beeldtaal kenmerkt zich door een streng gehanteerde maatvoering, gebaseerd op de verhoudingen van de gulden snede. Hij gaat spaarzaam om met de middelen, die met grote concentratie werden toegepast: tempera, caseïne of acryl zijn in dunne lagen over elkaar aangebracht, zodat de juiste intensiteit van de kleur werd bereikt. Daarmee zoekt hij naar eenvoud, harmonie en helderheid. Door de juiste afstemming van de kleurvelden wil hij een totaalklank bereiken die de ziel raakt. 

 

Bezinning bij de 'Kruisweg van de Verstilling'

© Sint-Salvatorsparochie Brugge

 

Onze-Lieve-Vrouwekerk   

Heel wat van de bezoekers komen de Onze-Lieve-Vrouwkerk binnen omwille van het beroemde beeld van Michelangelo. Maar daarnaast biedt de Onze-Lieve-Vrouwkerk nog heel wat andere kunstschatten. We noemen het orgel uit de 18de eeuw met het imposante triomfkruis (1594), de preekstoel in rococostijl en enkele bijzondere schilderijen.

In het hoogkoor van de kerk bevinden zich enkele pronkstukken van het Bourgondische tijdperk. Er is onder andere het praalgraf van Maria van Bourgondië en een prachtig drieluik van Bernard van Orley (1534-1542). Dit gedeelte is in beheer van de stedelijke musea van Brugge. Meer info vindt u op hun website.

Openingsuren 

(niet tijdens de vieringen)

Maandag - Zaterdag 9:30 - 17:00
Zondag 12:00 - 17:00

 

 

 

Sint-Jakobskerk

De eerste eenbeukige kerk met twee transepten dateert uit de dertiende eeuw. Tussen 1459 en 1518 werd de huidige kerk gebouwd. De kerk heeft haar laatgotische architectuur grotendeels bewaard. Opvallend zijn de barokke preekstoel (1685-1689), de sacramentstoren (1580-1593) en de verschillende monumentale grafmonumenten en grafplaten. De kerk is ook in het bezit van enkele waardevolle schilderijen: De legende van de heilige Lucia (anoniem schilder), Het leven van de heiligen Cosmas en Damianaus (Lanceloot Blondeel),  Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Smarten (Pieter Pourbus), De kroning van Onze-Lieve-Vrouw (Albert Cornelis),  De verheerlijking van Onze-Lieve-Vrouw (anonieme meester van het H. Bloed), De familie Zegher van Male (Pieter Pourbus), De presentatie van Onze-Lieve-Vrouw (Jakob van Oost de Oude).

Openingsuren 

(niet tijdens de vieringen)

1 april - 30 september:

Elke dag 10:00 - 13:00 14:00 - 18:00

 

 

1 oktober - 31 maart:

Elke dag 14:00 - 17:00

 

 

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens

De eerste kapel zou in hout zijn gebouw in 1305 door toedoen van de graaf van Vlaanderen, Robrecht van Bethune. Hij liet deze kapel bouwen als dankbetuiging aan Onze-Lieve-Vrouw omdat Filips van Chieti en de Vlamingen gespaard waren gebleven in de slag bij de Pevelenberg (Mons-en-Pévèle) in 1304. De huidige kapel werd gebouw in 1651: eenbeukig bakstenen gebouw in barokstijl, afgedekt met een zadeldak. in de kapel staat het miraculeuze Mariabeeld uit het tweede decennium van de vijftiende eeuw. Een werk van de Brugse schilder Jakob van Oost de Oude, De toevlucht van blinden en armen tot Onze-Lieve-Vrouw, is het meest waardevolle schilderij in de kapel.

Openingsuren

Elke dag 09:30 - 18:00