Sacramentcatechese

Catechese is niet alleen een zaak voor de vormelingen. De verdieping in het eigen christelijke geloof is een levenslange uitdaging. In de parochie worden dan ook tal van momenten aangegrepen om catechese te geven.

De vormselcatechisten geven niet alleen catechese aan de kinderen. Elke catechistenbijeenkomst starten zij zelf met een grote brok vorming over een gelovig thema. En de werkgroep weekendliturgie begint elke vergadering met een gesprek over de lezingen in de komende eucharistieviering.

Ouders die hun kindje laten dopen of een koppel dat kerkelijk huwt, verdiepen zich in gesprek met de pastoor in hun geloof.

Tot slot biedt de federatie waartoe wij behoren een aantal vormingsinitiatieven zoals een bijbelgroep en een leesgroep.