Andere vieringen

Naast de eucharistie vinden in een parochie nog heel wat andere liturgische vieringen plaats. We noemen hier achtereenvolgens doopsel, vormsel, huwelijksviering, ziekenzalving, uitvaart, biechtviering en andere gebedsmomenten.

Doopsel

Door het sacrament van het doopsel worden kinderen (het kunnen ook jongeren of volwassenen zijn) opgenomen in de geloofsgemeenschap.Een parochiekerk is hiervoor de meest aangewezen ruimte. Het doopsel kan plaatsvinden in beperkte familiekring of tijdens een gemeenschapsviering. Voor de voorbereiding op de doop neemt men tijdig contact op met de pastoor.

Vormsel

Rond de leeftijd van 12 jaar krijgen jonge mensen de kans om zich te verdiepen in het christelijke geloof. Het sacrament van het vormsel bevestigt hen in hun keuze om als christen te leven. Meer info vind je op op onze webpagina's over de vormselwerking.

Huwelijksviering

Het kerkelijk huwelijk is een 'ja' van twee mensen aan elkaar, aan God en aan de geloofsgemeenschap. Het is ook een bede om Gods zegen voor bruid en bruidegom. De huwelijksinzegening kan plaats vinden binnen een eucharistieviering of een ander gebedsmoment. Om zich hierop voor te bereiden neemt men tijdig contact op met de pastoor.

Ziekenzalving

De contactgroep voor het ziekenbezoek organiseert jaarlijks een gemeenschappelijke ziekenzalving. Mensen die oud zijn of ernstig ziek kunnen tijdens deze viering de ziekenzalving ontvangen. Het is ook mogelijk om dit sacrament in beperkte familiekring thuis te ontvangen.

Uitvaart

In het rouwproces kan de uitvaartliturgie een 'gezegend' moment zijn. De voorganger in deze dienst ontmoet in de dagen na het overlijden graag de familie of andere verwanten. Een kerkelijke begrafenis kan ook zonder eucharistieviering

Biechtvieringen

Ter voorbereiding van de twee grote christelijke feesten, Kerstmis en Pasen, is het zinvol om eens stil te staan bij ons eigen leven. In de biechtviering mogen wij onze eigen kleinheid en onze fouten voor God brengen. Wie het wenst, kan in deze boetevieringen het sacrament van verzoening ontvangen.

Andere gebedsmomenten

Tijdens de advent en de vasten maken we in onze parochiegemeenschap extra tijd om te bidden. Deze gebedsmomenten zijn telkens op vrijdagavond voor de avondmis van 18u.00. In de advent is er kans tot aanbidding en stil gebed. In de vasten is er een meditatie rond de kruisweg.