Misdienaren en lectoren

Een eucharistieviering kan maar vlot verlopen dankzij de inzet van vele mensen.Elke week zijn de misdienaars trouw op post. Zij zorgen voor de kaarsen, de wierook en de offerandestoet. Enkele keren per jaar gaan de misdienaars samen op uitstap.

Alle info over de misdienaars bij Thérèse T'Sjoen: 050 33 58 54.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast bestaan er op onze parochie heel wat lectoren. Zij lezen voor uit de bijbel of bidden de voorbeden voor.

Info over de lectoren bij Johan Michiels: 0498 946 148