Werkgroep weekendliturgie

De eucharistievieringen op zaterdag en zondag worden door een hele groep mensen gedragen. Naast de voorganger zijn er de misdienaars, de koster, de mensen van het onthaal, de organist, de zangers, de lectoren en de dirigent. De wergroep weekendliturgie brengt deze mensen af en toe samen. In groep bereiden ze zich voor door samen de Schriftlezingen van het komende weekend te lezen. Hieruit ontstaan boeiende gesprekken over hoe de bijbel concreet kan worden in ons dagelijkse leven.